HỖ TRỢ ONLINE
Tên miền Quốc Tế
TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Ghi chú
.com/.net/.org 220.000 VNĐ/năm
.biz
210.000 VNĐ/năm
220.000 VNĐ/năm
.info 210.000 VNĐ/năm
.cc 630.000 VNĐ/năm
.ws (4 ký tự trở lên) 252.000 VNĐ/năm Tên miền Website
.ws (3 ký tự) 573.000 VNĐ 15.750.00 VNĐ/năm
.ws (2 ký tự) 10.505.000 VNĐ 26.250.000 VNĐ/năm
.tv 840.000 VNĐ/năm Tên miền Ti vi
.mobi 420.000 VNĐ/năm Tên miền Mobi
.eu
Không được phép transfer
315.000 VNĐ/năm Tên miền Khu vực Âu Châu
.asia 375.000 VNĐ/năm Tên miền Khu vực Á Châu
.me 567.000 VNĐ/năm
.tel 315.000 VNĐ/năm
.co 735.000 VNĐ/năm
.com.co 420.000 VNĐ/năm
.net.co 420.000 VNĐ/năm
.nom.co 420.000 VNĐ/năm