HỖ TRỢ ONLINE
Tên miền Việt Nam


Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Ghi chú
.vn 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ 600.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn .net.vn .biz.vn 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
450.000 VNĐ 200.000 VNĐ 480.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Ghi chú
.com .net .org .biz .info .us 240.000 VNĐ  
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 230.000 VNĐ  
.cc 730.000 VNĐ  
.ws 262.000 VNĐ Tên miền website
.tv 850.000 VNĐ Tên miền tivi
.mobi 430.000 VNĐ Tên miền Mobi
.eu
(không được phép transfer)
260.000 VNĐ Tên miền khu vực Âu Châu
.asia 385.000 VNĐ Tên miền khu vực Á Châu
.me 577.000 VNĐ  
.tel 325.000 VNĐ  
.co 745.000 VNĐ  
.com.co .net.co .nom.co 430.000 VNĐ  
.in 450.000 VNĐ  
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 340.000 VNĐ  
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 760.000 VNĐ  
.tw 890.000 VNĐ  
name 260.000 VNĐ  
.jp 2.237.000 VNĐ Chỉ cho phép đăng ký 1 năm

* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế và 0% đối với tên miền Việt Nam.